Direct contact? Bel: 085 - 060 99 89

HomePrivacy statement

Privacy beleid 

Waxsalon Smooth! – De Wimperboutique hecht grote waarde aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Voor toegang tot het gesloten gedeelte van onze website is het echter noodzakelijk om uw gegevens achter te laten, zodat we u optimaal van dienst kunnen zijn. Op het moment dat u deze gegevens op onze site achterlaat, stemt u automatisch in met ons privacybeleid. We verzoeken u daarom onderstaande informatie zorgvuldig door te lezen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen/gebruiken we van onze klanten? 

Waxsalon Smooth - De Wimperboutique verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door een account op onze website aan te maken of telefonisch aan ons doorgeeft.

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Postcode en huisnummer

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Login

Indien u eerder een behandeling heeft geboekt en hierbij een account heeft aangemaakt, wordt het wachtwoord niet door ons opgeslagen. Na het inloggen zullen uw voorheen opgeslagen persoonsgegevens zichtbaar worden, deze kunt u ten alle tijden zelf aanpassen. 

Social media

Indien u ons volgt op één van onze social mediakanalen, kunnen wij gegevens van u zien (naam, profielfoto, vriendenlijst en andere openbare informatie). Indien u niet wilt dat wij hier inzicht in hebben, kunt u uw privacy instellingen wijzigen op uw eigen social mediaaccount. Het is ook mogelijk dat u onze reclames op sociale mediakanalen tegenkomt, dit gebeurt wanneer u onze website eerder heeft bezocht, wij hebben hier geen directe controle over. 

Nieuwsbrief

Wij sturen maandelijks nieuwsupdates per e-mail om onze klanten op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. U zult alleen nieuwsbrieven ontvangen indien u zichzelf hiervoor heeft aangemeld. Bij iedere nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven, dit kan onderaan de nieuwsbrief.

Beveiliging

Wij hebben de waarborging van de veiligheid van uw persoonlijke gegevens hoog in het vaandel. Onbevoegde personen zullen dan ook geen toegang tot uw persoonlijke gegevens hebben/krijgen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@waxsalonsmooth.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Waxsalon Smooth - De Wimperboutique verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Waxsalon Smooth - De Wimperboutique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Waxsalon Smooth - De Wimperboutique) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij zullen uw gegevens bewaren zo lang nodig wordt geacht om u afspraken op de juiste manier te vermelden in uw account en eventueel de juiste nazorg te kunnen leveren. Indien u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, kunt u ons mailen of bellen. Een goede administratie is van groot belang voor onze werkzaamheden en communicatie. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Waxsalon Smooth! – De Wimperboutique verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Waxsalon Smooth! – De Wimperboutique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Waxsalon Smooth - De Wimperboutique gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Waxsalon Smooth - De Wimperboutique gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@waxsalonsmooth.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Waxsalon Smooth - De Wimperboutique zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Waxsalon Smooth - De Wimperboutique wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Waxsalon Smooth - De Wimperboutique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@waxsalonsmooth.nl

Mochten wij een datalek vinden, dan zullen wij de betrokkenen zo spoedig mogelijk hierover inlichten.

Neemt u alstublieft contact met ons op indien u nog andere vragen heeft met betrekking tot uw privacy of onze privacy overeenkomst.

Contact:

Waxsalon Smooth! – De Wimperboutique

Blaricummerstraat 3

1271 BK Huizen

Nederland

Website: www.waxsalonsmooth.nl

Telefoonnummer: 085 – 060 99 89

KVK: 61596930